Доставка на учебници и учебни помагала за II и VI клас за безвъзмездно ползване за учебната 2017/2018 год.

Доставка на учебници и учебни помагала за II и VI клас за безвъзмездно ползване за учебната 2017/2018 год.