2020/2021 г. – Доставка на учебници и учебни комплекти за I, II, III, IV, V и VІ клас за безвъзмездно ползване за учебната 2020/2021 год. от учениците на СУ “П. Кр. Яворов” – гр. Варна по обособени позиции