Доставка на учебници и учебни помагала за I, III, IV и V клас за безвъзмездно ползване за учебната 2017/18 год. от учениците на СУ "П. Кр. Яворов" - гр. Варна по обособени позиции"

Доставка на учебници и учебни помагала за I, III, IV и V клас за безвъзмездно ползване за учебната 2017/18 год. от учениците на СУ “П. Кр. Яворов” – гр. Варна по обособени позиции”