Активни обществени поръчки


No Post found


 

Архив


2020/2021 г. – Доставка на учебници и учебни комплекти за I, II, III, IV, V и VІ клас за безвъзмездно

прочети ...

Доставка на учебници и учебни помагала за III и VІІ клас за безвъзмездно ползване за учебната 2018/2019 год. от учениците

прочети ...

Доставка на учебници и учебни помагала за I, II и IV клас за безвъзмездно ползване за учебната 2018/2019 год. от

прочети ...

Доставка на природен газ за отопление на сградата на СУ “Пейо Крачолов Яворов“ – гр. Варна

прочети ...

Доставка на учебници и учебни помагала за II и VI клас за безвъзмездно ползване за учебната 2017/2018 год.

прочети ...

Доставка на учебници и учебни помагала за I, III, IV и V клас за безвъзмездно ползване за учебната 2017/18 год.

прочети ...