Активни обществени поръчки


Доставка на природен газ за отопление на сградата на СУ “Пейо Крачолов Яворов“ – гр. Варна

прочети ...

Доставка на учебници и учебни помагала за II и VI клас за безвъзмездно ползване за учебната 2017/2018 год.

прочети ...

Доставка на учебници и учебни помагала за I, III, IV и V клас за безвъзмездно ползване за учебната 2017/18 год.

прочети ...


 

Архив

 

За момента няма обществени поръчки в папка "Архив"