Изнесено събитие от програмата на домакинството на СУ „П. Кр. Яворов“ по НП „Иновации в действие“  бе осъществено, съвместно с екип на Института по океанология на БАН, на тяхна територия.

Ученици и учители от три училища – партньори по Националната програма: СУ „П. Яворов“ – Варна, СУ„Иван Вазов“ - Стара Загора и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Крушовица, обл. Плевен, се запознаха с различни аспекти на научно-изследователската дейност на учените, свързани с реализация на международните проекти SEARCH, DOORS и  LitOUTer.

С професионализъм, отдаденост и отговорност към развитие на екологичната култура и ангажираността на младежите, екип от института разказа за своята работа по международните проекти и програмата „Арго“, а участниците в събитието разгледаха научните лаборатории по генетика, морска биология и морска химия, както и единствената в България миниподводница PC-8.

Всички с удоволствие се включиха в наблюдения, мултимедийни презентации, практически експерименти и дискусии за мониторинга и устойчивото развитие на Черно море.

Срещата позволи споделяне на добрия опит в образованието, между училищата и Института по океанология, свързан с мотивацията за учене, оставянето на екологичен отпечатък и отговорно поведение към околната среда, в частност морето.

Събитие по НП „Иновации в действие“ в ИО на БАН – Варна