Обща информация

Училищната общност в СУ "Пейо кр. Яворов" е с утвърдени традиции в областта на екологичното образование и възпитание. Училището е първото в град Варна, което през 2000 година бе отличено с престижната международна награда "Зелен флаг" по Программа "Екоучилища", за прилагане на интегрирана система за екологично управление и участие в практически дейности, водещи до намаляване на вредното въздействие над околната среда. В различни дейности се включват доброволци от I до XII клас, съобразно възрастовите им възможности.

Училището поддържа на партньорски отношения с НПО, работещи по екопроблеми:
Природен парк “Златни пясъци”, ОЦОСУР, РИОВС – Варна, Туристическо дружество (ТД) “Родни балкани”, ТД “Владислав Варненчик”, Ботаническа градина – Екопарк “Св.св.Константин и Елена” към СУ, Община Варна, Районно кметство “Вл. Варненчик”, Народно читалище “П. Славейков”.


 

Проектна дейност

проект "Да се храним разумно"

проект "Големият лов на растения"

проект "Училищният двор - желано място за отдих и спорт"