От 9-15 ноември СОУ „Пейо Яворов“ - първото екоучилище във Варненска област, отбеляза дните на Екоучилищата, като се включи в Световните дни за действие 2015 – кампания на Фондацията за екологично образование. Темата за тази година, „Промени в климата“,  цели да активира ученици и учители към промяна за по-устойчив и по-добър свят.

В рамките на кампанията учениците разгърнаха своите идеи под ръководството на учителите Маргарита Маринова и Бисера Желязкова. Представители на IX и XI клас засадиха в училищния двор 40 дървета, като малка стъпка  за намаляване на въглеродния диоксид  в атмосферата – основен причинител на парниковия ефект и промените в климата.

Инициатива „Да се научим да пестим ресурси“ на 8-годишни ученици включи изработване на пано за стена “Моста, катедралата и замъка на Дъблин“ от стари счупени играчки.

Младежи от СИП „Екология“ презентираха ученически проект, свързан с изчисляване на количеството отделени парникови газове /в еквиваленти СО2/ при транспорта на продукти за приготвяне на традиционни български ястия.            

Като заключителна дейност шестокласници от СИП „Детска екоакадемия“ реализираха своя информационна кампания и раздадоха  късметчета със „Зелени идеи“ - идеи, чието реализиране може да направи живота ни по-безопасен, по-отговорен и по-здравословен.
Световни дни за действие в Екоучилище „Яворов“