Ученици от IV, VI и VII класове взеха участие в VII Национален екофестивал „Златна есен“ в Природен парк „Златни пясъци“, финансиран от Министерство на околната среда и водите по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г“ на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.
Националният фестивал се проведе в периода от 25 до 26 септември 2015 г. на Горската сцена до Дирекцията на ПП „Златни пясъци“ и в него взеха участие над 30 училища от цялата страна, които работят по програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората“.
СОУ „Пейо Яворов“, като първото екоучилище в град Варна, се представи с танц на мажоретния състав, с ръководител Женя Горанова и вокално изпълнение на ученичката от VIIа клас Гергана Маринова.

Представянето на екипа, ръководен от координатора на програма „Екоучилища“ – Маргарита Маринова и заместник-председателя на Екощаба– Бисера Желязкова, бе отличено с грамота, почетна купа и предметни награди, връчени лично от Ивелина Василева – Министър на околната среда и водите.

Фестивал „Златна есен – 2015“