В периода 22–23 април 2016 г. СОУ „Пейо Яворов“ съвместно с Националния ученически екопарламент /НУЕП/ организира Национално екоизложение, в което взеха участие училища от Варна, София и Сливен. Екоизложението бе посветено на Международния ден на Земята-22 април и утвърждаването на град Варна за Европейска младежка столица – 2017 г. Събитието се проведе със съдействието на Община Варна, РИО–Варна и НАОП „Николай Коперник“.
През първия ден на еко-изложението бе проведена работна среща на тема: „Институции и НПО в полза на екологичното и природозащитното образование в българското училище“, а на следващия ден на входа на Морската градина, училищата представиха своята работа чрез работилници и макети от отпадъчни и естествени материали. Бе изнесена богата музикална програма като поздрав към всички участници, жителите и гостите на град Варна.

Национално ученическо екоизложение