Проект "Подкрепа за успех" - 2020/21 учебна година

През учебната 2020/2021 година СУ "Пейо Кр. Яворов" участва в проект "Подкрепа за успех" с 21 групи. 2 групи за занимания по интереси и 19 групи за допълнителни обучения по математика и български език и литература.

 

Допълнително обучение по БЕЛ:

Български език и литература 1 а клас - ръководител Женя Горанова

Български език и литература 1 в клас - ръководител Мира Ахпазова

Български език и литература 4 г клас - ръководител Димитрина Неделчева

Български език и литература 5 г клас - ръководител Диляна Колимечкова

Български език и литература 7 а клас - ръководител Грета Борисова

Български език и литература 7 в клас - ръководител Евелина Кръстева

Български език и литература 10 а клас - ръководител Диана Димитрова

Български език и литература 12 а клас - ръководител Диана Димитрова

Занимания по интереси: 

Баскетбол - ръководител Снежана Йоргова

Бързи и сръчни - ръководител Калина Павлова

 

 

Допълнително обучение по математика:

Математика 1 а клас - ръководител Женя Горанова

Математика 1 б клас - ръководител Мирослава Ахпазова

Математика 1 в клас - ръководител Кремелина Кръстева

Математика 4 а клас - ръководител Гергана Владимирова

Математика 4 д клас - ръководител Илиана Димитрова

Математика 6 а клас - ръководител Нели Дончева

Математика 7 б клас - ръководител Станислава Иванова

Математика 8 а клас - ръководител  Десислава Христова

Математика 8 б клас - ръководител Станислава Иванова

Математика 10 а клас - ръководител Мария Д. Христова

Математика 11 а клас - ръководител  Десислава Христова

Проект "Подкрепа за успех" - 2019/20 учебна година

През учебната 2019/2020 година СУ "Пейо Кр. Яворов" участва в проект "Подкрепа за успех" с 23 групи. 5 групи за занимания по интереси и 18 групи за допълнителни обучения по математика и български език и литература.

 

Допълнително обучение по БЕЛ:

Български език и литература 2а клас - ръководител Иванка Николова

Български език и литература 2в клас - ръководител Мая Иванова

Български език и литература 3 а,в клас - ръководител Миланка Филипова

Български език и литература 3 г,д клас - ръководител Николина Тошкова

Български език и литература 4 а,в клас - ръководител Женя Горанова

Български език и литература 4 б клас - ръководител Мария Б. Христова

Български език и литература 4 г клас - ръководител Илиана Димитрова

Български език и литература 4 д клас - ръководител Мирослава Ахпазова

Български език и литература 7 б,в клас - ръководител Диляна Колимечкова

Български език и литература 10 б клас - ръководител Диана Димитрова

Допълнително обучение по математика:

Математика 3 а,в клас - ръководител Йорданка Неделчева

Математика 4 а,в клас - ръководител Кремелина Кръстева

Математика 4 б клас - ръководител Мария Б. Христова

Математика 6 а,б,в клас - ръководител Станислава Иванова

Математика 7 а,б,в клас - ръководител Нели Дончева

Математика 8 а клас - ръководител Десислава Христова

Математика 9 а клас - ръководител Мария Д. Христова

Математика 10 а,б клас - ръководител Десислава Христова


Занимания по интереси:

Баскетбол - ръководител Снежана Йоргова

Бързи и сръчни - ръководител Калина Павлова

Мажоретки - ръководител Женя Горанова

Тенис - ръководител Георги Божинов

Танцувай с мен - ръководител Илиана Димитрова

Проект "Подкрепа за успех" - 2018/19 учебна година

Програма и график на допълнителното обучение на групите в проекта: