Това е темата на първия проект по програма „Коменски”, реализиран от СОУ „Пейо Яворов”. В проекта участваха ученици и учители от пет партньорски европейски училища от Полша, Франция, Португалия, Унгария и България. Основната идея на проекта бе да се даде възможност на младите хора да общуват, да споделят проблемите и търсят заедно решения за преодоляването им. В процеса на работата те развиха своите комуникативни умения, знанията си по английски език и информационни технологии. Ценен момент бе размяната на добри педагогически практики между учителите и запознаването с културата и традициите на участващите страни. Основните дейности включват:

  • Тренинг и изработка на книгоразделител на тема „Етикет за тийнейджъри”
  • Кампания „Безопасен интернет”
  • Брошура „Да помислим и да кажем „не” на зависимостите”
  • Конкурс за съчинение и рисунка на тема „Ако нямаше компютри”
  • Ролева игра „В туристическата агенция”
  • Конкурс за есе на тема „Един ден от моя живот през 2030 г.”
  • Учебно-тренировъчна екскурзия „Обиколка на Варна”

Крайните съвместни продукти са портфолио, представящо партньорските дейности през двегодишния период и европейска игра.

СОУ „Пейо Яворов” получи Сертификат  и плакет за цялостно качествено изпълнение на проекта, връчен от ЦРЧР и МОН на церемония, организирана в гр. Созопол през м. юли 2011 г.