В СУ „Пейо Яворов” успешно се реализира проект „Училищният двор – желано място за отдих и спорт “  за подобряване условията за отдих в училищния двор , финансиран от община Варна през 2016 г.

Със съвместните усилия на ученици, родители и учители беше боядисана в цветовете на дъгата училищната ограда - 660 метра. Това допринесе за  по-приветливия външен облик на учебното заведение.

Чрез засаждането на растения в обособената зелена зона се увеличи видовото разнообразие в двора на училището.

За да бъде възпитана отговорност към собственото здраве, а и това на другите хора е необходима непрекъсната и последователна работа за създаване и подобряване на условията за живот на училищната общност, в контекста на активен и природосъобразен начин на живот.

Подобряването на тези условия е не само стремеж към постигане на по-привлекателен и уютен външен облик на училището, но и възможност за превенция на агресията сред подрастващите. Това е свързано и с превенция на отпадането на ученици в риск.

Поемането на отговорност и полагането на грижи в собствената среда повишава мотивацията за по-активно участие в училищния живот.