2020/2021 г. – Доставка на учебници и учебни комплекти за I, II, III, IV, V и VІ клас за безвъзмездно ползване за учебната 2020/2021 год. от учениците на СУ “П. Кр. Яворов” – гр. Варна по обособени позиции

Обща документация Заповед РД-07-879 от 20.03.2020 г. Информация за обявяване на обществена поръчка   Договори Договор – проект Допълнителна информация Договор – Бит и техника ООД Договор – Домино ЕООД Договор – Изкуства ЕООД Договор – Клет България ООД Договор

Доставка на учебници и учебни помагала за III и VІІ клас за безвъзмездно ползване за учебната 2018/2019 год. от учениците на СУ “П. Кр. Яворов” – гр. Варна по обособени позиции

Обща документация Заповед № РД-07-1188 от 25.07.2018 год. Информация за обявяване на обществена поръчка Приложение 1 (заявление за участие) Приложение 2 (Представяне на участник) Приложение 3 (Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗОП) Приложение 4 (Декларация за липса на

Доставка на учебници и учебни помагала за I, II и IV клас за безвъзмездно ползване за учебната 2018/2019 год. от учениците на СУ “П. Кр. Яворов” – гр. Варна по обособени позиции”

Обща документация Заповед № РД-07-749 Приложение 1 (заявление за участие) Приложение 2 (Представяне на участник) Приложение 3 (Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗОП) Приложение 4 (Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с

Доставка на учебници и учебни помагала за II и VI клас за безвъзмездно ползване за учебната 2017/2018 год.

Доставка на учебници и учебни помагала за II и VI клас за безвъзмездно ползване за учебната 2017/2018 год. Обща документация Заповед № РД-07-1127 Приложение 1 (Заявление за участие) Приложение 2 (Представяне на участник) Приложение 3 (Декларация по чл. 54, ал.

Доставка на учебници и учебни помагала за I, III, IV и V клас за безвъзмездно ползване за учебната 2017/18 год. от учениците на СУ “П. Кр. Яворов” – гр. Варна по обособени позиции”

Доставка на учебници и учебни помагала за I, III, IV и V клас за безвъзмездно ползване за учебната 2017/18 год. от учениците на СУ “П. Кр. Яворов” – гр. Варна по обособени позиции” Обща документация Заповед № РД-07-767 Приложение 1