През месец февруари в СУ „Пейо Кр. Яворов“ стартира щафетното преписване на Паисиевата история. Повод за инициативата е 260 години от написването на "История славянобългарска".

Кампанията протича под мотото "Четете и преписвайте“ и е по инициатива на преподавателите по български език и литература Диана Йорданова и Лиляна Лефтерова и училищния библиотекар Любка Метева.

Участниците в продължение на три месеца ще трябва да препишат всичките 86 страници на Паисиевия труд. Направеният препис ще бъде дарен на училището в навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и съхранен във фонда на Библиотеката.

С организирането на тази инициатива участниците се надяват да покажат ползата от историята, предадена на поколенията от родолюбивия монах преди 260 години, защото два века и половина по-късно, ние повече от всякога се нуждаем от духовни ориентири и основания за национално самочувствие.

260 години от написването на “История славянобългарска”