В последния учебен ден на април се проведе иновативния урок по Биология и здравно образование – Човекът и природата, от поредицата „Екология и експертно учене“.

От перспективата на биологията, Екоекспертите разведоха учениците от пети клас в лабиринта на рационалното и здравословно хранене. Обединявайки разнообразни методически методи и похвати (моделиране, игра, самостоятелна работа, опити, микроскопиране и др.) десетокласниците разясниха  особеностите и значението на 6-те основни групи храни, съдържащи различни хранителни вещества.

Работейки в екипи и провеждайки опити, петокласниците сами доказаха присъствието на въглехидрати в различни храни, мазнини – в ядки и семена, проследиха в демонстрация наличието на белтъци в мляко и яйце.  С желание и въодушевление наблюдаваха мускулна тъкан, както на светлинен, така и на дигитален микроскоп. Подготвените от десетокласници игри „Разпознай плода със завързани очи“ и онлайн-играта „Здравословно хранене“ преминаха с висока степен на интерактивност и много забавление. В края на урока се стигна до единодушно мнение за съдържанието на една „Чиния на здравословното хранене“, съобразено с препоръките от информационното видео на Световната здравна организация.

За пореден път дейностният подход, залагащ на учене чрез действие и емоционално преживяване, доказа своята ефективност и всички участници в урока изразиха своята удовлетвореност.

Иновативен урок по биология и здравно образование „Нашата храна“