В периода от 01. 05. 2015 г. до 31.10.2015 г. в училището се реализира проект „Екоучилище в действие“ за подобряване условията за отдих в прилежащия училищен двор, финансиран от Община Варна.
Ежедневната учебна натовареност на учащите изисква създаване на подходящо  и безопасно място за активно осмисляне на свободното време. Такива условия предлага училищният двор, който е не само любимо място за отдих, но и възможност за действено обучение извън класната стая.
В рамките на проекта се създаде „Екокабинет на открито“ чрез оформяне на микроекосистема с разнообразие от дървета, храсти и тревисти растения и поставяне на пейки с перголи. Новосформираната зелена зона дава възможност за устойчивост на проекта, защото е допълнение към двете микроекосистеми, обособени в проект от 2014 г. Екокабинетът на открито може да се използва за провеждане на уроци по Човекът и природата – от I до VI клас, в часовете по  Биология и здравно образование – VII – XI клас, като практически учениците могат по-лесно и трайно да усвоят знания за екосистемите, хранителните вериги, условията за живот на организмите, както и да формират умения за устойчиво управление на околната среда.
Обучението и общуването в неформална среда разширява фокуса на екологичното образование и възпитание, и увеличава възможностите за успешно включване на младите хора в реални промени и социален живот.
Реализирането на проект, свързан с подобряване на училищната среда, има висок възпитателен потенциал не само за учащите, но и за техните родители. Дългогодишните ни усилия за създаване на безопасна и функционална среда намират своя резултат в това, че все повече малки деца, ученици и възрастни от квартал „Владислав Варненчик“ осъществяват всекидневния си отдих в училищния двор. Устойчивото управление на такава среда  налага непрекъсната и последователна работа за развитие, опазване и обогатяване на създадените зелени зони в училищния двор.