Дни на програма Еразъм +

Дни на програма Еразъм +

представяне на работа по проекта обща снимка На 13.06.2016г. в актовата зала на училището бе проведена среща с ученици, учители и родители за представяне на работата по проекта „Еразъм без тормоз” в периода 2014-2016г. Учениците, участвали в работните визити в