За учебната 2017/2018г. СУ "Пейо Яворов" - гр. Варна, обявява прием след завършено основно образование (след VIII клас)

 

  • Една паралелка с профил "Технологичен - туризъм

Профилиращи предмети: технологии, география и икономика и информационни технологии.

Срок на обучение: 4 години.

Конкурс: по документи.

Балообразуване:

СУ (СОО) + БЕЛ + ЧЕ + Г + И

СУ (СОО) - Среден успех от свидетелството за завършено основно образование

БЕЛ - годишната оценка по БЕЛ

ЧЕ - годишната оценка по чужд език

Г - годишната оценка по География и икономика

И - годишната оценка по История и цивилизация.

Максимален бал 30 точки.

     Завършилите профил "Технологичен-туризъм" ще овладеят базисни знания, умения и отношения свързани с мениджмънт, маркетинг и реклама, счетоводство, законодателство на фирмата, което дава възможност за разумен избор на професия. Имайки впредвид, че Варна и регионът предлагат множество възможности за реализация на младите хора в тази сфера.