Колективът на СУ "Пейо Кр. Яворов" наброява 86 специалисти, от които 66 педагогически и 20 непедагогически. Учителският колектив се отличава с висока квалификация, професионализъм и иновативност. Много от учителите са със защитена І и ІІ-ПКС, специализирали са в Германия, Великобритания, Франция, Русия и САЩ. Някои от тях са носители на престижни национални и общински награди.

Списък на педагогическия персонал за учебната 2022/2023 година

ДИРЕКТОР:

 Даринка Стоянова 

  • бакалавър „Начална училищна педагогика с английски език“;
  • магистър „Начална училищна педагогика“;
  • магистър „Управление на образованието“;
  • I ПКС

ЗДУД:

Радостина Цветкова 

  • магистър „Математика и информатика“
  • магистър „Управление на образованието“
  • IV ПКС

Татяна Маринова

  • магистър „История“
  • I ПКС

 

РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ИКТ:

  Стойчо Казаков - бакалавър "Информатика и компютърни науки"

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ:

Марина Димитрова

Станислав Станев

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ:

Гергана Цекова

 

Учители по:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:

Грета Борисова

Диляна Колимечкова

Диана Димитрова-Йорданова

Галина Гурбанова

Лиляна Лефтерова

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

Елена Стефанова

Надежда Кънчева

Силвена Борисова

Симона Славчева

Иванка Костадинова

 

 

РУСКИ ЕЗИК:

Анна Улямова

 

МАТЕМАТИКА:

Нели Дончева

Десислава Христова

Мария Христова

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ:

Стойчо Казаков

Лилияна Миланова

Калин Тодоров

Мартин Нинов

Ирена Илиева

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ:

 Евгени Чобанов

Любомир Ангелов

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА:

 Диана Цанкова

Любомир Ангелов

 

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ:

 Любомир Ангелов

 

БИОЛОГИЯ И ЗО :

 Маргарита Маринова

 Бисера Желязкова

 

ФИЗИКА И ХИМИЯ:

 Иванка Вълканова

 

МУЗИКА:

 Теодора Андреева

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ:

 Любка Бонева

Димитричка Михайлова

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО:

 Димитричка Михайлова

Янита Маринова

 

ФВС: 

 Яни Янев

 Снежана Йоргова

 Калина Павлова

 

Начални учители:

Пенка Даракчиева

Магдалена Ангелова

Николина Пендева

Иванка Николова

Димитринка Банушева

Галя Проданова

Пепа Михайлова

Иванка Запрянова

Йорданка Неделчева

Галя Иванова

Женя Горанова

Мирослава Ахпазова

Камелия Мирчева

 

 

Учители в ЦОД:

Росица Стоянова

Назик Шабанова

Мария Желева

Силвия Митева

Ива Георгиева

Живка Жекова

Красимира Колева

Невин Ахмедова

Шенер Караманова

Мая Иванова

Радостина Щерева

Силвия Савова

Добринка Дочева