Материали и инструкции във връзка извънредното положение.
Алгоритъм за дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение Какво трябва да знаете за COVID-19? Подготовка на работното Ви място
прочети ...