Материали и инструкции във връзка извънредното положение.

Материали и инструкции във връзка извънредното положение.

Алгоритъм за дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение Какво трябва да знаете за COVID-19? Подготовка на работното Ви място за COVID-19 Как да предпазим себе си и другите http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=4838 SAFENET – Национален център за безопасен интернет