На вниманието на родители и ученици,

утвърден график за провеждане на дейности в електронна среда с учениците от I до XII клас на училище СУ "Пейо Кр. Яворов" гр. Варна, считано от 16.03.2020 г.

Графика за I-IV клас е препоръчителен. Уточнява се между класен ръководител и родител.

График на учебните часове

 

График на учебните часове по време на обявеното извънредно положение